zelene strechy parlament

Na veľtrhu Messe BAU v Mníchove firma Optigrün international AG prostrednictvom modelov predstavila systémové riešenia ako sú fasádna záhrada, parková, šikmá, retenčná (zadržiavacia) či prírodná strecha.

Špeciálne dosky

Do popredia sa dostávajú najmä šikmé a retenčné strechy. V protizosuvnej a vodoakumulačnej doske FKD 58 SD je zjednotených viacero dôležitých vlastností, ktoré je nutné u šikmých vegetačných striech zohľadniť, a to: zaistenie proti zosúvaniu, akumulácia vody, odvodnenie.

 

Škrtiaci systém

Retenčné strechy typu Meander a Drossel tvoria drenážne dosky, ktoré majú extrémne nízky súčiniteľ odtoku ako i „škrtiaci systém“, vďaka ktorému je možné spočítať a regulovať množstvo dažďovej vody, ktorá odteká zo strechy,

 

Jednoduchšie riešenie

Pomocou rôznych spôsobov vodoretenčného boxu WRB je možné zadržať až 140 l vody na štvorcový meter strešnej plochy a množstvo vody určenej na odtok sa dá nastaviť škrtiacou klapkou tak, že zo strechy odtečie len cca 1-10 Vsxha zrážkovej vody. Týmto riešením je odstránená nutnosť budovať mimo domy rôzne nákladné retenčné a nasakovacie systémy.

 

S predpoveďou počasia

Firma Optigrün ponúka cenovo priznivý systém pre realizáciu osvedčených systémových riešení ako je úsporná a prírodná strecha. Ako highlights na výstave predstavila nový simulačný model RWS 4.0  a pomocou aplikácie pre predpoveď počasia riadený systém odtoku Drossel 4.0 Smart Flow Control.