Pri zatepľovaní domov – starších aj novostavieb, sa najčastejšie využíva kontaktný zatepľovací systém. Známe „zateplenie polystyrénom“. Keď sa však naň pozriete bližšie, zistíte, že nejde len o polystyrén.

Dobre upevnená tepelnoizolačná vrstva

Kontaktné zatepľovacie systémy sa skladajú zo štyroch vrstiev. Za prvú vrstvu môžeme považovať upevnenie k podkladu. Izolačný systém má predsa nejakú vlastnú váhu a počítať treba aj s rozťažnosťou, či vetrom. Týmto upevnením je lepiaci tmel a mechanické kotvy. Tu je potrebné dodržať predpísané nanášanie tmelu na zatepľovacie dosky, ktoré tvoria druhú vrstvu.

Druhá vrstva, tepelnoizolačná, sa teda skladá zo zatepľovacích dosiek. Áno, to je ten polystyrén, teda zväčša. Dosky z expandovaného polystyrénu sú totižto najčastejšie používané pri kontaktných zatepľovacích systémoch. Za svoju obľúbenosť vďačia nízkej hmotnosti a nasiakavosti a taktiež priaznivej cene. Izolačné dosky sa ukladajú na zraz v radoch spôsobom, pri ktorom nevznikajú krížové škáry.

Dôležitá je aj výstuž a povrchová úprava 

Treťou vrstvou je výstužná vrstva. Jej úlohou je zabezpečiť pevnosť a mechanickú odolnosť zateplenia. Okrem iného rovnomerne roznáša namáhanie spôsobené dilatačnými pohybmi. Výstužná vrstva sa skladá z jednej alebo viacerých vrstviev stierky a taktiež jednej alebo viacerých vrstiev armovacej mriežky. V rohoch otvorov, či na mieste styku dvoch systémov a podobne, je potrebné ešte aj zosilňujúce vystuženie.

Poslednou vrstvou je povrchová úprava. Najskôr sa aplikuje penetračný náter, ktorý vyrovnáva nasiakavosť výstužnej vrstvy a zabezpečuje jej spolupôsobenie s povrchovou úpravou. Nasleduje omietka s vhodnými vlastnosťami a prípadne ešte farba. Autor: Kishivan, Foto: Shutterstock.com