Ekologické správanie je síce populárny pojem, no nie každý vie, ako ho aplikovať v dennom živote a ako, aj pri zachovaní rovnakého komfortu bývania, môže vo svojej domácnosti znížiť spotrebu energií.

Energia sa získava predovšetkým spaľovaním neobnoviteľných fosílnych palív – uhlie, ropa, zemný plyn… Fosílne látky sa vytvárali v zemi milióny rokov z odumretých nahromadených zvyškov rastlín a živočíchov. Ich intenzívne využívanie spôsobilo v ovzduší výrazný nárast koncentrácie CO2. Jednou z ciest, ako možno tomuto javu predísť je využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Obnoviteľné zdroje

Všetky obnoviteľné zdroje energie sú v podstate iba rôzne formy na zem dopadajúcej slnečnej energie, preto z pohľadu histórie ľudstva sa jedná o nevyčerpateľný zdroj energie. Priame alebo nepriame využívanie slnečnej energie nemá takmer žiadny negatívny dopad na životné prostredie a zdravie človeka. Podstatou aktuálnej modernej výstavby domov je využívanie pasívnej slnečnej energie.

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je v záujme celej spoločnosti, aj každého z nás. Energie sa stávajú čím ďalej tým vzácnejšími. Vyššie ekologické povedomie a zvyšujúce sa náklady na tepelnú a elektrickú energiu spôsobili, že aktuálne je o solárnu energiu stále väčší záujem. Každý vďaka nej môže vo svojej domácnosti ušetriť nemalé finančné prostriedky a popritom pomôcť aj životnému prostrediu, len treba vedieť ako na to.

Spotreba energií

V súčasnosti je mnoho starších domov, ktoré sú energeticky, materiálovo a technologicky postavené príliš náročne. Na vykurovanie a prípravu teplej vody pripadá v priemernej domácnosti až osemdesiat percent celkovej ročnej spotreby energií. Túto štatistiku ovplyvňujú aj naše klimatické podmienky, nakoľko vykurovanie obydlí na Slovensku je obvyklé v dĺžke sedem až deväť mesiacov z roka.

Solárna architektúra

Získavanie tepla zo slnečnej energie prostredníctvom solárnych systémov je ekologický a finančne efektný spôsob využívania energie. Solárna architektúra spolu s ďalšími pokrokovými technológiami a postupmi prispieva k mnoho percentným úsporám z celkových prostriedkov, vynaložených na vykurovanie domov, ako aj k zníženiu nákladov na ich celoročnú prevádzku.

Solárna technika

Na solárnu podporu vykurovania sú vhodné domy s dobrými tepelnotechnickými parametrami a nízkoteplotným vykurovacím systémom – stenové, podlahové, teplovzdušné vykurovanie alebo predimenzované konvekčné vykurovanie. Najjednoduchším riešením je predhrev spiatočky pred jej vstupom do kotla alebo rozdeľovača. Vhodné sú aj schémy zapojenia s centrálnym zásobníkom tepla, do ktorého vstupujú okrem kolektorov aj ďalšie zdroje tepla. Vďačným objektom na inštaláciu solárneho ohrevu vody sú aj rodinné bazény. Slnečné kolektory nielen že zvýšia teplotu vody v bazéne, ale výrazne predĺžia aj dobu kúpacej sezóny.

Solárne systémy

Základnými komponentmi solárneho systému sú slnečné kolektory. Okrem kolektorov je to potrubie, hydraulická jednotka, v ktorej je čerpadlo, ventily a meradlá teploty a prietoku. Elektronický regulátor je mozog systému, ktorý rozhoduje o tom, ako zariadenie funguje. Ďalším prvkom solárneho systému je expanzná nádoba, ktorá kompenzuje objemové zmeny teplonosnej kvapaliny v solárnom zariadení. Konečným spotrebičom je solárny bojler, zásobník vody pre vykurovací systém, bazén alebo ich ľubovoľná kombinácia.

Dômyselné fungovanie

Ako solárne systémy fungujú? Teplo zo slnečných kolektorov sa privádza do výkonného výmenníka v spodnej časti bojlera. Okrem toho je v bojleri vyriešený dohrev teplej vody elektricky alebo teplom z plynového kotla. Tento doplnkový zdroj je nevyhnutný, pretože v našich zemepisných šírkach nie je solárny kolektor schopný zabezpečiť celoročne prípravu teplej vody na sto percent. Výška teploty sa nastavuje na regulátore.

 

PRIPRAVILA: Andrea Rozborová, FOTO: Shutterstock