Separovať je in

Správnym triedením odpadu chránime životné prostredie i naše zdravie. Navyše, čím viac odpadu vytriedime, tým menej by sme v budúcnosti mali platiť za odvoz zmiešaného komunálneho odpadu.

Separovať je inZákladné pravidlo správneho triedenia odpadu je, že do smetného koša patria len nerecyklovateľné veci. Symbol postavy stojacej pri zbernej nádobe znamená, že obal alebo produkt patrí do príslušnej farebnej zbernej nádoby. Do nádob na separovaný odpad patria aj obaly a návody na použitie, ktoré bývajú súčasťou balenia elektrospotrebičov. Separovať je in

Ak na výrobku nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby, znamená to, že ide o elektrospotrebič alebo batériu. 

Ak vaša firma modernizuje IT vybavenie v kanceláriách, nezabúdajte na platnú legislatívu, ktorá stanovuje, ako správne nakladať s elektroodpadom. Ak boli IT zariadenia či elektrospotrebiče evidované vo firemnom majetku, je potrebné pri ich vyraďovaní myslieť aj na potvrdenie, ktoré od vás môže vyžadovať kontrola zo strany štátnych orgánov. Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. vám odvoz a recykláciu nepotrebných elektrozariadení a použitých batérií zabezpečí zdarma. Okrem administratívy tak ušetríte aj náklady na odvoz do zberného dvora. SEWA vám vystaví aj potvrdenie o zbere a recyklácii elektroodpadu. Všetky potrebné informácie nájdete na www.sewa.sk.   • Predchádzať vzniku odpadu môžeme napríklad používaním textilných nákupných tašiek a vreciek, obmedzením nákupu vody v PET fľašiach, darovaním funkčného elektrospotrebiča blízkym, nákupom bezobalových potravín, čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
  • Náklady na triedený zber komunálnych odpadov (plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky, elektro, batérie) zabezpečujú výrobcovia týchto obalov a produktov.
  • Zber a odvoz triedeného odpadu z farebných nádob je pre občanov zdarma.
  • Čím viac triedime odpad, tým viac sa šetria prírodné zdroje a ekosystém.


Separovať je in