V členských krajinách Európskej asociácie tepelných čerpadiel je dlhodobo inštalovaných viac ako 1 000 000 nových tepelných čerpadiel ročne. Prečo sa tepelné čerpadlá tešia zvýšenej obľube zo strany domácností?

Tepelné čerpadlá patria medzi preferované zdroje tepla zo strany vlád Európy, v dohľadnej budúcnosti im nehrozí zákaz používania, tak ako je to napríklad pri uhlí, dreve či zemnom plyne. Naopak na obstaranie tepelného čerpadla je možné získať dotáciu, vďaka ktorej sú aj moderné a výkonné tepelné čerpadlá ľahko dostupné širokej verejnosti.

Istota do budúcnosti a stabilita

Tepelné čerpadlá využívajú na výrobu tepla, teplej vody a chladu „palivo“, ktoré je k dispozícii zadarmo v prakticky nevyčerpateľnom množstve, t. j. vonkajší vzduch, geotermálnu energiu. S tepelnými čerpadlami teda nehrozí nedostatok či rast cien vstupných komodít. Zároveň, vonkajší vzduch aj geotermálne teplo sú k dispozícii v dostatočnom množstve bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky. Domácnosti sa tak môžu tešiť z dostatku tepla či teplej vody aj pri teplotách hlboko pod nulou. Stabilné pritom zostávajú aj náklady na energie, ktoré sú v prípade tepelných čerpadiel zem/voda najnižšie naprieč všetkými zdrojmi tepla.

Samostatnosť a nenáročná prevádzka

Tepelné čerpadlá si vonkajší vzduch aj geotermálnu energiu odoberajú zo svojho okolia samé, t. j. nie je nutné do nich prikladať. Zároveň, oba zdroje tepla sú k dispozícii v dostatočnom množstve vo všetkých trvalo obývaných lokalitách planéty, t. j. nie je nutné si tvoriť zásoby, tak ako je to napríklad pri uhlí či dreve. Zároveň, tepelné čerpadlá nevytvárajú počas svojej prevádzky odpad, t. j. nie je nutné ich pred každým použitím čistiť, tak ako je tomu pri kotloch na tuhé palivá či krboch. Moderné tepelné čerpadlá je možné ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie, takže máte možnosť vždy prísť do krásne vyhriateho interiéru bez nutnosti nechať bežať zdroj tepla po celý deň. Zdroj obrázka: klikkipetra / Shutterstock.com