Betón na používa na realizáciu nosných konštrukcií v kombinácii s oceľou (železobetón), ale svoje využitie našiel aj pri výrobe ďalších stavebných komponentov, ako sú napríklad rôzne nosníky, stavebné dielce, obrubníky a podobne.

Prečítajte si, prečo je prísada do betónu dôležitá a aké druhy poznáme.

Zloženie betónu

Betón má 3 základné časti, ku ktorým sa následne pridávajú prísady a prímesi. Hlavnú zložku tvorí cement, ktorý plní funkciu spojiva. Ďalej betón obsahuje plnivo, ktorým môžu byť prírodné materiály – napríklad kamenivo a piesok s rôznou frakciou. A potom je to voda, ktorá po zmiešaní s ostatnými časťami vytvára práve betón.

Vlastnosti betónu

Hlavným benefitom betónu ako stavebného materiálu sú jeho priaznivé vlastnosti. Dosahuje pevnosť v tlaku v rozmedzí 5 až 50 MPa, ktorá sa mení podľa zloženia zmesi. Ďalej sú to objemová stálosť, trvanlivosť a odolnosť.

Prímesi

Pre zlepšenie vlastností sa do betónu pridávajú betónové prímesi. Tieto jemné práškové zložky sa primiešajú do betónu a zlepšia jeho technologické aj mechanické vlastnosti. Medzi betónové prímesi zaraďujeme kremičité látky, ktoré majú vplyv na pórovitosť, odolnosť voči agresívnemu prostrediu a taktiež pevnosť. Ďalej farebné pigmenty, ktoré slúžia na zafarbenie betónu.

Prísady

Ďalšou často využívanou zložkou je prísada do betónu. Pridaním betónových prísad do zmesi sa ovplyvnia jej vlastnosti. Dôležité je však využiť kvalitné prísady, aké ponúka napríklad značka MUREXIN, ktorá vyvíja a vyrába stavebnú chémiu už viac ako 90 rokov.

Na lepšiu spracovateľnosť čerstvého betónu vplývajú plastifikačné prísady, ktoré zlepšujú spracovateľnosť čerstvej zmesi, prispievajú k zvýšeniu vodotesnosti betónu či k zvýšeniu pevnosti. Ďalším využívaným druhom prísad sú stabilizačné prísady, ktoré majú vplyv na zníženie pórovitosti. Prevzdušňovacie prísady, zvyšujú odolnosť voči opakovanému zamŕzaniu a rozmŕzaniu. Spomaľovanie tuhnutia zabezpečujú spomaľovacie prísady. Naopak urýchľovacie prísady sa starajú o urýchlené tvrdnutie.

Adhézna emulzia MUREXIN predstavuje stavebnú hmotu, ktorá sa využíva na zlepšenie priľnavosti novo nanášaných betónových vrstiev a obmedzenie vzniku napätí pri tvrdnutí zmesí. Emulzia sa podieľa na znížení nasiakavosti a zvýšení pružnosti. Univerzálna hmota je jednoducho spracovateľná a používa sa v interiéri aj exteriéri.

Prísada pre ochranu proti mrazu

Tekutá prísada zvyšuje hydratačné teplo, čo napomáha urýchleniu tuhnutia a tvrdnutia zmesi. Odolnosť proti mínusovým teplotám zaisťuje rýchlym dosiahnutím minimálnej hodnoty pevnosti v tlaku.

Prísada do betónu pre zvýšenie vodotesnosti

Zlepšenie vodotesniacich vlastností vám zabezpečí prísada do betónu na to určená. Nie je možné dosiahnuť vodonepriepustnosť, avšak pri použití prísady sa zvýši vodotesnosť, zníži sa potreba zámesovej vody, a výsledkom je zvýšenie pevnosti betónu aj jeho lepšia spracovateľnosť. Foto: cz.depositphotos.com