Plynový zásobník LPG rieši problém skladovania ekologického a pohodlného paliva. Zvyčajne sa používajú tam, kde nie je možné použiť zemný plyn. Užívatelia majú k dispozícii nádrže s rôznou kapacitou a v dvoch verziách – nadzemné a podzemné zásobníky. 

Inštalácia zásobníka pozostáva z jednej alebo viacerých plynových jednotiek vhodnej kapacity v závislosti od dopytu. Správna inštalácia zaisťuje najvyšší komfort a úroveň prevádzkovej bezpečnosti a v období bez užívania poskytujú bezpečné skladovanie plynu na obdobie medzi jeho následnými dodávkami.

Inštalácia plynového zásobníka

Plynové zásobníky na LPG sa vyrábajú v nadzemnom a podzemnom prevedení. Ide o tlakové nádrže a podliehajú preberaniu a technickým skúškam, ktoré sú vykonávané orgánom dozoru. Príslušenstvo zásobníka umožňuje jeho bezpečné plnenie, obsluhu a vyprázdňovanie.

Nadzemný zásobník na LPG je biely, s namontovanými konzolami a vyžaduje základovú dosku vyvýšenú mierne nad úroveň terénu. Okolie takejto nádrže sa nedá voľne rozvíjať, a preto je zvyčajne nevyužívaná. Podzemné zásobníky na LPG sú drahšie ako tradičné nadzemné, ale ponúkajú šancu na vytvorenie nenápadnej inštalácie, ktorá nebude rušiť okolie. Umiestnené sú v predtým vytvorených výkopoch a pokryté vrstvou zeminy s hrúbkou približne 60 cm (na vrchu zostáva iba kryt zásobníka). Záhradný priestor je preto možné zariadiť ľubovoľným spôsobom.

Kúrenie pre každého

Na veľkých pozemkoch, kde je veľa možností umiestniť zásobník na zem, sa najčastejšie volia nadzemné verzie. Sú lacnejšie a ľahšie sa inštalujú, vďaka čomu sú populárnejšie, no nie vždy sa zásobníky tohto typu hodia do exteriérov s obmedzeným priestorom, napríklad pre plnenie.

Je potrebné mať na pamäti, že každá nádrž na LPG vyžaduje pravidelné dopĺňanie. Dodávatelia plynu dodávajú palivo v cisternách, z ktorých sa tankuje do súkromných zásobníkov. Nikto z nás si nevie predstaviť presúvať obrovské auto po upravenej záhrade. Zásobníky by preto mali byť umiestnené tak, aby bolo možné tankovanie bez problémov realizovať pre dodávateľa aj príjemcu.

Plynový zásobník na LPG a vykurovanie bytu či firmy s ním zvládne prakticky každý. Náklady na obstaranie jedného zásobníka nie sú príliš vysoké, takže investícia do tohto typu vykurovania sa veľmi rýchlo vráti. Zdroj foto: PhotoRK, Shutterstock.com a Flaga.sk