Podkrovie historicky nepatrilo k obytným častiam domov, preto tu nebola podstatná otázka letného prehrievania. Zmena jeho funkcie a súčasne aj vývoj klímy si však vyžiadali aj zmeny konštrukčného riešenia strechy. Masívna strecha letné prehrievanie eliminuje a ponúka mnohé ďalšie výhody pri výstavbe aj každodennej prevádzke hotovej stavby.

Strecha je zo všetkých konštrukcií budovy najviac zaťažená vonkajšími vplyvmi. Odoláva výkyvom teplôt okolo 80° C, nárazom vetra až do cca 50 m/s, hluku, ktorý môže dosahovať hladiny okolo 70 dB. Chráni pred hmyzom, najrôznejšími druhmi žiarenia, pred prachom. Jej kvalita zásadným spôsobom ovplyvňuje stav vnútorného prostredia budovy.

Súčastné požiadavky na strešnú krytinu

Dobre navrhnutá a spravená strecha by mala užívateľom zabezpečiť celoročne prostredie s takmer stálou vnútornou teplotou, minimom prachu, optimálnou vlhkosťou a dostatkom čerstvého vzduchu. Podkrovné priestory by nemali ani v letných mesiacoch presahovať vnútorné teploty nad max. 26° C bez potreby energeticky náročného chladenia. Klasický drevený krov túto požiadavku v našich klimatických podmienkach nesplní. Pre zaistenie týchto podmienok je nutné ho doplniť o ďalšie technológie, ktorých energetická náročnosť je však v rozpore s trendom požadujúcim zníženie emisií CO2 a spotreby energií.

Masívna strecha – riešenie zo systému Ytong

Odolnosť proti prehrievaniu podkrovia čiastočne zvýšime navrhnutím ťažkých masívnych konštrukcií muriva a stropu v týchto priestoroch. Ak však chceme odolnosť proti prehrievaniu podkrovia zvýšiť efektívne, je veľmi dobrým riešením pri návrhu takejto budovy „siahnuť“ po konštrukcii masívnej „ťažkej“ strechy, ako je Ytong Komfort. Strecha Ytong Komfort sa veľmi dobre uplatňuje najmä pri strešných konštrukciách plochých striech a pri konštrukciách striech pultových so sklonmi do cca. 10°. Úspešných realizácií sa ale v uplynulom období dočkali tiež vydarené konštrukcie striech sedlových so sklonmi až do 45°, vybavených dokonca vikiermi a tiež strechy s pôdorysom tvaru „L“.

Čo všetko strecha Ytong dokáže?

Strecha sa montuje bez nadbetonávky, oceníte aj pohodlné krátenie strešných vložiek ručnou , alebo pásovou pílou či jednoduché vytvorenie polí s neštandardnou šírkou, napríklad v mieste komína. Rovnako tak je možné vložky rezať pozdĺžne a tým znížiť plochy „dobetonáviek“ častí strechy, ktoré nemajú rozmery pre uloženie celých stropných vložiek (napr. popri stužujúcich vencoch). Vďaka vlastnostiam Ytongu nevedie ani jedno z týchto opatrení k statickému oslabeniu. Najväčším prekvapením pre stavebníkov, ktorí majú stavbu strechy Ytong Komfort za sebou, bola podľa ich tvrdenia jednoduchosť montáže. K úspešnému zvládnutiu iste prispelo aj to, že úskalím založenia konštrukcie ich previedol zakladací majster. Túto službu poskytuje výrobca bezplatne. Konštrukcia Ytong Komfort sa presadila aj pri stavbách svojpomocou, pretože na rozdiel od drevených striech nevyžaduje spoluúčasť tesárov. Jednoduchú sedlovú strechu s plochou 100 m2 zmontuje dvojica zručných pracovníkov počas troch dní. Ďalšou nezanedbateľnou úsporou v porovnaní s „klasickým“ krovom predstavuje fakt, že strecha Ytong Komfort je difúzne otvorená a nevyžaduje preto parozábranu. Táto citlivá súčasť konštrukcií striech je jednak časovo relatívne náročná, k tomu ešte vyžaduje na našich stavbách bohužiaľ zriedka prítomnú precíznosť prevedenia. Nedodržanie technologickej disciplíny pri vykonávaní parozábrany má veľmi negatívne následky (plesne, hniloby, strata tepelnoizolačných vlastností izolácie strechy). Posledným bonusom je skvelá hodnota vzduchovej neprievzdušnosti, meraná skúškou Blower Door. Omietnutá strecha požadované hodnoty tohto testu spĺňa so značnou rezervou. www.ytong.sk