Zmena fasády je najlepší spôsob, ako vynoviť vzhľad domu. Vďaka tomu sa z našich miest a dedín postupne vytrácajú nedbalo vyzerajúce domy a vnášajú do nich pestré farby.

 

Na takúto zmenu sa používajú fasádne farby alebo omietky. Správny výber nie je jednoduchá záležitosť. Farby a omietky musia zohľadniť nielen stavebný materiál domu a spôsob zateplenia, ale i prostredie, v ktorom sa dom nachádza.

Fasádne omietky

V ponuke je bohatá ponuka fasádnych omietok a farieb, z ktorých je niekedy ťažké si vybrať. Farebný odtieň by však rozhodne nemal byť jediné kritérium, na ktoré by ste mali klásť dôraz. Pri vonkajších farbách a omietkach je dôležité, aby

 • odpudzovali vodu, ale zároveń prepúšťali vodné pary
 • odolávali poveternostným podmienkam
 • boli farebne stále
 • mali dlhú životnosť a ich vlastnosti sa nemenili počas celej životnosti
 • ochraňovali konštrukciu domu
 • odolávali rastu húb, plesní a rias
 • odolávali bežnému mechanickému namáhaniu

Správny výber

Vybrať si môžete minerálne, silikátové, silikónové, minerálne, akrylátové alebo kombinované materiály. Novinkou sú zušľachtené omietky so zvýšenou ochranou proti rastu rias, húb a plesní, resp. s efektom „suchej fasády“. Na zvýraznenie určitých plôch sa používajú dekoračné omietky. Jednotlivé materiály sa navzájom líšia svojimi vlastnosťami.

 

Vhodné podklady a postupy

Aby omietky na domoch plnili estetickú aj ochrannú funkciu musia sa nanaášať na vhodne pripravené podklady a pri realizácii musia byť dodržané predpísané technologické postupy. Predovšetkým odporúčame výber materiálov od jedného výrobcu, nakoľko takéto materiály sú vzájomne kompatibilné a odskúšané.

Ing. Regina Hermanovská, konateľka FORT STAV, s.r.o

 

 

Minerálne omietky

výhody

 • veľmi dobrá paropriepustnosť
 • výborná priľnavosť
 • vhodné aj do vlhkého a chladnejšieho prostredia.

nevýhody

 • časová náročnosť na spracovanie
 • nutnosť pretretia fasádnou  farbou
 • dlhá životnosť

Tenké vrstvy minerálnych omietok možno naniesť na bežné omietky, sadrové či betónové podklady, na dosky z drevotriesky a možno ich použiť aj v systémoch s doskami z penového polystyrénu. Pred aplikáciou musí byť podklad natretý základným náterom. Omietka sa môže renovovať silikátovým, silikónovým  alebo akrylátovým náterom.

Akrylátové omietky

výhody

 • najlacnejšie
 • ľahké nanášanie
 • dobrá flexibilita
 • možnosť tónovania do rôznych odtieňov
 • nemusia sa pretierať fasádnou farbou

nevýhody

 • nie sú paropriepustné
 • náchylnosť na zašpinenie
 • náročnosť na údržbu.

Akrylátovými omietkami sa vytvára finálna vrstva tepelnoizolačných systémov s doskami z penového polystyrénu ako izolačným materiálom. Môžu sa použiť aj na betónové, minerálne alebo sadrové podklady a aj na dosky z drevotriesky. Pred aplikáciou musí byť podklad natretý základným penetračným náterom. Omietka sa môže renovovať silikónovým alebo akrylátovým náterom.

Silikónové omietky

 • najkvalitnejšie
 • výborná paropriepustnosť
 • odolnosť voči poveternostným podmienkam
 • stálosť farieb
 • samočistiaci efekt

nevýhody

 • sú najdrahšie

Silikónové omietky sa používajú ako finálna vrstva v tepelnoizolačných systémoch, ktorých tepelný izolant tvoria dosky z minerálnej vlny alebo dosky z penového polystyrénu. Možno ich taktiež použiť na betónové, minerálne a sadrové podklady a na dosky z drevotriesky a podobne. Pred aplikáciou musí byť podklad natretý základným penetračným náterom. Omietka sa môže renovovať silikónovým náterom.

Silikátové omietky

 • dobrá paropriepustnosť
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné do vlhkého prostredia
 • môžu sa používať aj v znečistených oblastiach
 • odolnosť proti mikroorganizmom

nevýhody

 • vyššia nasiakavosť
 • malá flexibilita
 • napätie na podklade sa prejaví na povrchu

Silikátové omietky  sú súčasťou tepelnoizolačných systémov, v ktorých sa ako tepelný izolant používajú dosky z minerálnej vlny, ale aj z penového polystyrénu. Omietky sa môžu použiťaj na betónové, minerálne a sadrové podklady a na dosky z drevotriesky a podobne. Pred aplikáciou musí byť podklad natretý základným penetračným náterom. Omietka sa môže renovovať silikátovým náterom alebo silikónovým náterom.

Silikátovo-silikónové omietky

Na trhu sa nachádza aj kombinácia silikátovej a silikónovej omietky, ktorá zahŕňa v sebe všetky výhody silikónových a silikátových omietok.

Špeciálne omietky

Ide o zušľachtené omietky so sklenými vláknami a biocídnymi kapsulami s postupným uvoľňovaním proti rastu húb, rias a plesní so samočistiacim efektom. Tieto omietky nemá každý výrobca a sú špecifické pre jednotlivých výrobcov. Sú to top produkty a ich vlastnosti  má každý z nich nastavené inak. Všeobecne však platí, že sú kombináciou najlepších vlastností ostatných omietok.

Dekoračné omietky

Na zvýraznenie určitých plôch sa používajú rôzne dekoračné omietky a ozdobné prvky ako šambrány alebo ozdobné rímsy z polystyrénových dielcov, ktoré stačí na fasádu prilepiť a farebne upraviť. Dekoračnými omietkami sa môžu odlíšiť niektoré prvky fasády (stĺpy, múriky, schody, sokle…) od ostatnej plochy. Sú buď na odlišnej materiálovej báze (tzv.mozaikové omietky) alebo odlišne  technologicky spracované (valcované namiesto nanášania hladidlom a pod.). Výsledný efekt obnovenia fasády je použitím týchto omietok a prvkov ešte znásobený. Ich nevýhodou je vyššia cena a prácnosť.

Farebné nátery

Fasádu možno chrániť aj farebným náterom, ten má však kratšiu životnosť a menšiu odolnosť ako fasádne omietky. Sú vhodné na renováciu starších fasádnych omietok, prípadne špeciálne nátery môžu slúžiť na opravu starých fasád, ktoré majú praskliny alebo už stratili svoju odolnosť voči poveternosti.

PRIPRAVILA: Ružena Škulecová, FOTO: Shutterstock, archív R.H.