Na zaistenie spoľahlivej prevádzky by ste si mali dať urobiť aspoň raz do roka kontrolu kotla.

Problémy sa najčastejšie týkajú starších kotlov a v rodinných domoch, kde sa neupravuje voda vo vykurovacom systéme. Bežná voda totiž obsahuje vodný kameň a znižuje účinnosť kotla.

Pri odbornej údržbe by vám mal servisný technik

 • vyčistiť výmenník od vodného kameňa
 • vyčistiť kotol od prachu a nečistôt
 • nastaviť plynový ventil
 • skontrolovať tlak vody
 • odvzdušniť a vyčistiť filtre
 • vyčistiť horáky
 • zistiť stav zapaľovacej a istiacej elektródy
 • presvedčiť sa či je zabezpečený dostatočný prívod vzduchu na horeni

Bezpečie i úspora

Možno sa vám servis kotla zdá zbytočný výdavok, a spoliehate sa, že tento rok ešte vydrží, ale opak je pravdou. Pravidelnou údržbou získate okrem pocitu bezpečnosti zníženie nákladov na vykurovanie až o 15 %, zabránite prípadnému  poškodeniu kotla, zvýšite jeho životnosť a v neposlednom rade, ak vám kotol vypovie poslušnosť v najtuhšej zime, náklady na riešenie takejto situácie vás vyjdú oveľa drahšie.

Línia radí:

Ak ste zatepľovali dom, zníži sa spotreba tepla o 30-50 % a váš kotol je naddimenzovaný. Aby nedochádzalo k zbytočnému prekurovaniu, treba ho nastaviť na optimálny výkon, čím ušetríte.

Tipy ako ušetriť

 • dajte si skontolovať a nastaviť kotol
 • odsuňte sedačku a vymeňte záclony za kratšie, odhrňte ťažké závesy aby nebránili prechodu tepla od radiátorov do bytu
 • zatvárajte dvere
 • správne vetrajte – naraz otvorte na 1-3 minúty všetky okná
 • utesnite okná a dvere
 • v priebehu dňa regulujte teplotu
 • neprekurujte, každý stupeň navyše zvyšuje spotrebu energie o 6%

Pripravila: Ružena Škulecová, Foto: Shutterstock