Spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. pôsobí na trhu už vyše 25 rokov, no skúseností s vývojom a výrobou kolektorov má omnoho dlhšie – na úrovni 40 rokov. „Žiarske kolektory“, ako sa im často hovorí, sú veľmi obľúbené medzi záujemcami, ktorí sa rozhodli využiť podporný program Zelená domácnostiam. V čom tkvie ich úspech?

Slováci si vedia veľmi dobre spočítať, že dotované zariadenia sú mimoriadne výhodné. Štát prepláca 30 až 50 % zo všetkých nákladov (vrátane montáže). Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými. Domácnosti tak nemajú dôvod experimentovať s lacnými výrobkami, ktorých kvalita je často veľmi diskutabilná. K slovu sa dostávajú najmä kvalitné výrobky od renomovaných výrobcov. Príkladom môže byť slnečný kolektor TS300 od spoločnosti THERMO/SOLAR, ktorý je najčastejšie inštalovaným zariadením v rámci spomínaného programu. Dôvodom jeho úspechu je nielen výborný pomer medzi cenou a kvalitou, ale tiež poskytovaná 12 ročná záruka a garantovaná minimálne 30 ročná životnosť, overená na inštaláciách v rôznych krajinách sveta.

Po celom svete
V súčasnosti úspešne pracujú žiarske kolektory v 69 krajinách sveta. Počas výrobného procesu nie je známe, na akom mieste bude kolektor nainštalovaný, či skončí napr. na Sahare, nejakom alpskom vrchole alebo na bežnom rodinnom domčeku na Slovensku. Preto každý vyrobený kolektor musí spĺňať tie najvyššie požiadavky na kvalitu.

Žiarske kolektory sú v prevádzke po celom svete – od najteplejších oblastí až po tie najchladnejšie.

Neoškriepiteľná kvalita
Rozdiel v kvalite kolektorov sa prejaví najmä počas extrémneho počasia, ktoré v posledných rokoch pribúda. V rámci znižovania nákladov prešla väčšina výrobcov k úsporným riešeniam, akým je napr. zníženie hrúbky skla. Bežným štandardom je dnes hrúbka skla okolo 3,0 mm. THERMO/SOLAR, ako jeden z mála výrobcov, stále používa 4 mm hrubé tvrdené sklo. Zatiaľ čo konkurečné výrobky často končia s rozbitými sklami, žiarske kolektory vydržali aj najsilnejšie krupobitie a iné extrémne podmienky.

Kvalitu kolektorov THERMO/SOLAR preverilo nielen počasie, ale aj rôzne extrémne testy zákazníkov.

Najdlhšia záruka na trhu
Obvyklou záručnou lehotou na európskom trhu je 5 rokov. Slnečné kolektory však môžeme pokojne nazvať generačným tovarom, najmä ak hovoríme o tých kvalitných. THERMO/SOLAR svojim produktom verí natoľko, že na ne poskytuje záruku 12 rokov. To je najdlhšia záruka na európskom trhu, akú môže dnes v tomto odvetví zákazník získať.

Ohrev vody je výhodnejší cez termické kolektory
V poslednej dobe sa stretávame aj so zariadeniami, ktoré umožňujú akumulovať prebytky elektrickej energie do bojlera na ohrev vody. Pri takomto riešení však treba minimálne 4-násobne väčšiu plochu fotovoltických panelov oproti termickým kolektorom pre rovnaké množství teplej vody. Životnosť fotovoltických panelov sa uvádza približne 20 rokov, ich účinnosť počas doby životnosti výrazne klesá. Pokiaľ nejde o využitie prebytkov elektrickej energie je na ohrev vody   jednoznačne výhodnejšie použiť termické kolektory.

Dotácie len v prvom polroku 2018
 Kto chce získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam, musí sa vopred pripraviť. Kolá plánuje SIEA vyhlásiť v prvom polroku, nakoľko v roku 2018 pilotný projekt končí a jeho nástupca má pokračovať až v roku 2019. Všetkým záujemcom radíme, aby využili zimu a nechali si urobiť ponuky na solárne systémy priamo v THERMO/SOLARe alebo u zmluvných partnerov spoločnosti. Ich zoznam je dostupný na internete.

 Akciová ponuka pre domácnosti
Solárny systém z akciovej ponuky s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môže domácnosť zaobstarať na kľúč už za cca. 4 000 eur. Štát pritom prispeje sumou 1 750 eur. Bežná domácnosť so 4 osobami môže v ušetriť na ohreve vody až 250 eur ročne. Pri takmer nulových úrokoch z vkladov v bankách je to najlepšia investícia a bude prinášať úžitok najmenej ďalších 40 rokov.