Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu zateplenú alebo len omietnutú, nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Možností ako obnoviť fasádu je viacero.

Podľa stavu znečistenia alebo poškodenia sa odvíja spôsob obnovy od jednoduchého oživenia vzhľadu náterom, až po kompletnú obnovu. Obnova fasády s materiálmi Baumit dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.

Znečistenie bez poškodenia

Skôr ako začnete riešiť obnovu vašej fasády, zistite, aký je jej stav. Ak na fasáde nie sú viditeľné nijaké trhliny alebo iné poškodenia, fasáda je pevná, súdržná, bez rias, húb a machov, ale je znečistená vplyvom okolitého prostredia (doprava, prašnosť,…) alebo je vyblednutá, váš dom potrebuje iba oživenie vzhľadu náterom fasádnou farbou. Obnova vašej fasády bude jednoduchá a rýchla.

Pred samotnou obnovou je potrebné fasádu umyť prúdom vody, čím sa odstránia nečistoty, ktoré môžu vytvoriť tzv. separačnú vrstvu. Tá by mohla spôsobiť, že nový náter na fasádu dobre nepriľne, resp. znečistenie fasády ovplyvní požadovanú farebnosť. Po umytí je potrebné fasádu vysušiť a následne zrealizovať prvý základný náter fasádnou farbou Baumit Color riedený 10-15% vody. Po technologickej prestávke sa zrealizuje druhý krycí náter neriedenou fasádnou farbou (v prípade potreby riedime s max. 5% vody). Po jeho vyschnutí je fasáda opäť ako nová.

Kvalitné farby, krásna fasáda

Pri obnove fasády náterom máte, čo sa týka výberu farby, niekoľko možností. Odporúčame použiť fasádnu farbu najvyššej kvality so samočistiacim efektom Baumit NanoporColor s unikátnou aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov (riasy, machy), založenou na fyzikálnom princípe fotokatalýzy. Ďalšou výbornou alternatívou je farba Baumit StarColor. Je to silikónová farba prémiovej kvality s vysokou krycou schopnosťou a s extrémnou vodoodpudivosťou. Obzvlášť vhodná je ako povrchová úprava pre fasády s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu. Ak je vaša fasáda znečistená riasami, je pred aplikáciou fasádnej farby, potrebné povrch zbaviť machov a rias pomocou Baumit FungoFluid. V prípade väčšieho znečistenia je potrebné odstrániť mastnotu a nečistoty pomocou Baumit ReClean.

Fasáda s menšími trhlinami

Podpísal sa na vašej fasáde zub času, farba je vyblednutá a objavujú sa aj prvé trhlinky. Potom je najvyšší čas obnoviť fasádu tak, aby voda a ďalšie poveternostné vplyvy nespôsobili väčšie škody. Trhliny so šírkou menšou ako 0,5 mm vyžadujú pred nanesením fasádnej farby aplikovať základný náter Baumit FillPrimer, ktorý vyplní drobné poškodenia a trhliny na povrchu fasády. Ako finálny náter sa odporúča použiť niektorú z vysoko kvalitných fasádnych farieb Baumit Color.

Fasáda s väčšími trhlinami

Ak vaša fasáda vykazuje vážnejšie poškodenia viditeľné aj pri zbežnom pohľade, má trhliny so šírkou väčšou ako 0,5 mm, jej obnova si vyžaduje špeciálny prístup. V prípade poškodenia povrchu staršieho zateplenia je potrebné pôvodný povrch dôkladne očistiť a celoplošne prestierkovať povrch fasády renovačnou stierkou Baumit MultiWhite s vložením sklotextilnej mriežky Baumit StarTex, čo zabezpečí ideálne pevný, pružný a dostatočne vodeodolný podklad pre nanesenie novej fasádnej omietky Baumit NanoporTop alebo Baumit SilikonTop.

Pre obnovu starších, výhradne minerálnych povrchov s dostatočnou súdržnosťou, je možné použiť renovačný štuk Baumit VivaRenova, do ktorého sa podľa potreby vloží sklotextilná mriežka. Jemný zrnitý vzhľad je ideálny pre následné nanesenie ľubovoľnej fasádnej farby Baumit Color. V prípade požiadavky na zrnitejší vzhľad fasády je možné realizovať novú povrchovú úpravu fasádnou omietkou Baumit NanoporTop alebo Baumit SilikonTop. V obidvoch prípadoch obnovená fasáda vyzerá ako nová!

Baumit Servis a služby

Spolu so špičkovými fasádnymi produktami dostanete v Baumite aj kvalitný servis a profesionálne poradenstvo. Keďže možností ako obnoviť fasádu je niekoľko, pomôžeme vám pri výbere riešenia šitého na mieru podľa stupňa poškodenia vašej fasády. Rovnako vám pomôžeme pri výbere farebného odtieňa pre váš dom, kde máte na výber najväčšiu vzorkovnicu fasádnych farieb v Európe – 888 žiarivých odtieňov Baumit Life. Fasáda vášho domu tak bude originálna a štýlová a vďaka špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo krásna a čistá. Mnoho ďalších rokov si budete užívať fasádu ako novú, bez starostí a ďalších nákladov.

www.baumit.sk