Plot jasne vytyčuje hranice pozemku, domácim vytvára súkromie a príjemné zákutia. O výbere oplotenia rozhoduje aj lokalita. Vidiecky štýl sa často odlišuje od mestského, hoci v konkrétnych prípadoch takéto delenie nemusí podliehať pravidlám, ale skôr vkusu.

Množstvo materiálov a štýlov oplotenia, z ktorých si v súčasnosti možno vybrať, nemusí byť vždy na osoh. Ľahké je zahľadieť sa v tej veľkej ponuke do nesprávneho riešenia. Kým sa rozhodnete, zohľadnite odolnosť, trvanlivosť, pevnosť a bezpečnosť materiálu. Plot možno vybudovať z kameňa, tehál, tvaroviek, pletiva, rôznych výplní osadených do konštrukcie či stĺpikov, z betónu, plastu, prútených výplní, zásten alebo z rastlinného materiálu. Stavba oplotenia nepodlieha stavebnému povoleniu. Ide o drobnú stavbu, ktorá podlieha len ohlasovacej povinnosti na miestnom úrade. Pokiaľ však máte v pláne majestátne oplotenie s množstvom betónu a kameňa, to už obyčajne je súčasťou projektu domu.

Kov, sieť a pletivo

Stabilné a veľmi obľúbené sú kované plotové polia na murovanom základe s rôznymi jednoduchými či ornamentálnymi prvkami, plnými poliami, spolu s posuvnými bránami. Dlhá životnosť platí pri výbere kvalitného kovu. Majstri umeleckého kováčstva vytvoria plot na požiadanie v rôznej šírke a výške. Nízke sú vhodné na oplotenie predzáhradky, plné na oddelenie od susedov a vytvorenie súkromia. Aktuálnym hitom sú gabióny, ktoré sú vnímané ako moderné architektonické prírodné prvky, dobre kombinovateľné so stavbami rôznych štýlov. V sieťach sú naukladané kamene takmer rovnakej veľkosti a jedného farebného odtieňa. Pôsobia súčasne a elegantne, dajú sa kombinovať s drevom a tiež sa na nich darí popínavým rastlinám. Vtedy sa časť siete nevyplní kameňom, ale ponechá sa prázdny priestor, ktorý popínavé rastliny či husto rastúce dreviny v krátkom čase vyplnia. Kto chce šetriť a nič nepokaziť, tomu stačí najjednoduchší spôsob oplotenia – pletivový plot na stĺpikoch. Nie je taký vzhľadný, ako predchádzajúce varianty, ale z finančného hľadiska ostáva stálicou. Pozinkované pevné pletivo splní deliacu funkciu a dostatočne chráni pozemok. Súčasné pletivá sú pevnejšie a odolnejšie, ako výrobky staršieho dáta. Často sa používajú s tieniacimi prvkami, akými sú tieniace siete, bambusové tienidlá či prútené zásteny.