Výhodou garáže, ktorá je súčasťou rodinného domu, je úspora zastavanej plochy a jednoduchý prístup z obytnej časti domu do vnútra garáže. A takáto garáž môže byť aj jednoducho vykurovaná alebo temperovaná.

Pri výstavbe netreba podceniť príjazd do garáže, ktorý má zodpovedať určitým normám. Šírka jazdných pruhov je pri jednopruhových príjazdoch stanovená na 2,5 metra a pri dvojpruhových príjazdoch na 4,5 metra. Vyrovnávacia rampa, ktorá prekonáva rozdiel výšok medzi vjazdom do garáže a komunikáciou, má mať zdrsnený povrch.

Dôležité vetranie

Nosné steny samostatnej murovanej garáže majú mať minimálnu hrúbku tritisíc milimetrov, podlaha však môže byť bez spádu a podlahových vpustov. Výška prahu by nemala presahovať päť centimetrov. Vetranie garážových priestorov je dôležité najmä z bezpečnostných dôvodov. Teplo, dym a iné škodlivé látky je potrebné z garážových priestorov odvádzať buď priamym vetraním alebo prúdovými ventilátormi. Cirkuláciu vzduchu je možné zabezpečiť oknom alebo jednoduchými vetracími otvormi s vetracími mriežkami.

Garážové brány

Moderné garážové brány zabezpečujú spoľahlivé a rýchle otváranie garáží. Podľa akých kritérií garážovú bránu vybrať? Dôležitý je komfort, tepelno-izolačné vlastnosti, životnosť a nenáročná údržba. Sekciové garážové brány patria pre svoj vzhľad a mnohorakosť povrchového prevedenia k často vyhľadávaným typom. Sú zložené zo sekcií, ktoré pri otvorení brány plynule zachádzajú po vodiacich koľajniciach v interiéri až pod strop. Rolovacie garážové brány sú úsporným riešením z hľadiska priestoru. Výklopné garážové brány sa skladajú z rámov, z krídel a z vodiacich líšt, pri vjazde a výjazde do garáže rám brány nijako neprekáža.

Pohodlné ovládanie

Moderné garážové brány disponujú možnosťou mechanického, aj automatického otvárania. Okrem ručného ovládania sa ovládajú elektrickým pohonom, diaľkovým ovládaním alebo prostredníctvom fotobunky. Brány môžu byť vybavené senzormi, ktoré spustia alarm v prípade pokusu o násilné vniknutie. Rovnaká reakcia nastane aj pri zaregistrovaní prekážky na ceste, alebo v prípade požiaru. Z bezpečnostných dôvodov majú garážové brány s elektrickým otváraním aj poistku proti výpadku elektrickej energie.