Keď sa povie plechová krytina, v prvej chvíli sa vám tento pojem pravdepodobne spája s najlacnejším pozinkovaným plechom či so strechou, ktorá za jasného počasia „svieti“ a oslňuje zraky odrazom slnečných lúčov.

Najväčšou výhodou plechovej strešnej krytiny je jednoznačne nízka hmotnosť – približne 10-krát nižšia ako u tzv. ťažkých krytín, nízka cena a veľmi rýchla aplikácia na strechu s podstatne nižším sklonom ako pri betónovej alebo pálenej škridle. Práve tieto vlastnosti predurčujú jej použitie tam, kde sa nedajú použiť iné strešné materiáty kvôli hmotnosti, vysokej cene alebo kvôli nízkemu sklonu strechy. Napríklad na rekonštrukcie starších domov, kde plechová krytina nezaťažuje starobou poznačený krov, ani rozpočet investora a nevyžaduje úpravu prípadnej pultovej strechy na vyšší sklon. U niektorých investorov však plech stále vzbudzuje nedôveru. Pravdepodobne najväčšou obavou je zvýšený hluk v prípade daždivého počasia. Netreba sa báť – nová technológia tvarovania plechu do vĺn a prelysov spevňuje plechovú krytinu, čo značne znižuje nežiadúci akustický efekt, navyše každé obytné podkrovie je zateplené a tepelná izolácia má okrem tepelnoizolačných tiež zvukovo izolačné vlastnosti.

Prečo práve plech?

Výhoda plechových krytín je prakticky nulová nasiakavosť oceľového plechu, čo zvyšuje odolnosť krytiny v náročných, priam extrémnych poveternostných podmienkach. Dalšfm kladom je vysoká požiarna odolnosť, rýchla montáž, minimálna údržba, ale aj znížená spotreba reziva na krov. Plechová krytina nemusi mať vzhľad, na aký ste boli zvyknutf v minulosti. Dokáže imitovať napriklad aj tradičnú pálenú krytinu. Možno obdivujete rodInný dorn u známych a ani netušite, že tá nová červená strecha je plechová. Neodborníci to dnes už tak ľahko na dialku nerozoznajú. Farebnosťou a povrchovými úpravami sa dó dosiahnuť v podstate rovnaký vonkajšr vzhrad, aj kedvýchcdIskové materlály sú rôzne.

Tvar povrchu

Podľa tvaru povrchu sa používajú dva typy plechovej krytiny – hladká a tvarovaná. Atraktívnejší je tvarovaný vanant, pretože vzhradom pripomína klasickú škridlu. Nevyžaduje plné debnenie krovu (stačí latovanie) a vdaka tvarovaniu má aj väčšiu nosnosť. Dlhodobú funknosť strešnej krytiny zaručuje kvalitný vstupný materiál, profesionálna odborná montáž, správne ukotvenie, urobenie spojov a detailov a kompletné príslušenstvo, ktoré vyrobcovia ponúkajú – spojovacie a odvetrávacie prvky, hrebenáče, krajovky a iné.

Krytiny veľkoplošné a malorozmerné

Medzi veľkoplošné patria tvarované oceľové plechy (trapézové a vlnité, ktoré sa používajú prevažne na strechy priemyselných, poľnohospodárskych objektov, skladov… ) V individuálnej výstavbe je ich použitie takisto významné, napr. na kancelárské budovy, bytové domy, garáže, prístrešky, ale v prípade nižšieho sklonu striech aj na rodinné domy.

Veľkoplošná krytina sa dodáva v podobe dosiek (šablon) s rôznymi rozmermi alebo v pásoch. S plechovými šablónami sa dobre manipuluje a montáž je pomeme rýchla. Výhoda, najmä pri atypických strešných konštrukciách, je možnosť prispôsobovať plech strihaním. Malorozmerové plechové krytiny napodobňujú svojimi rozmermi, tvarom, farbou a štruktúrou tradičné krytiny. Aj pri nich je pestrá ponuka farebnej škály.

Plechová krytina a poľovníctvo

Využitie plechovej strešnej krytiny je možné aj v poľovníctve. Tak ako v tradičnom prostredí, krytina svojim tvarom a hlavne farebným odtieňom dobre zapadne do prírody a lesa. Použitie je naprĺklad na poľovníckych zariadeniach – chaty, altánky, krmelce, posedy a iné krmné zariadenia.