Keď sa povie zelená strecha, väčšia ľudí si predstaví plochú strechu s trávnikom a s kvetmi, čo nie je ďaleko od pravdy. No nie je to jediné riešenie. Zelená strecha môže mať dnes nielen túto klasickú podobu, ale aj rôzne iné formy.

Na Slovensku sa v 20. storočí zelené strechy v stavebníctve takmer nepoužívali, preto sú občas u nás považované za relatívnu novinku. Pravdou však je, že zelené strechy existovali už v staroveku a vegetácia, ako ochrana strešnej konštrukcie pred počasím, sa vo svete vyskytuje oddávna. Zelené strechy sa v ľudovom staviteľstve nachádzali na Islande, v Škandinávií, v Kanade, v USA a v Tanzánií už pred mnohými rokmi.

Konštrukčné hľadisko

Z konštrukčného hľadiska sa vegetačné strechy delia na intenzívne a extenzívne. Intenzívna zelená strecha sa označuje aj ako strešná záhrada a v podstate ide o rozšírenie pobytového priestoru budovy. Súčasťou takéhoto zeleného parku na streche môžu byť nielen stromy a kríky, ale aj lavičky, fontány či detské ihriská. Preto sa bežne stáva, že ľudia si užívajú pohodu v exteriéri a pritom si ani neuvedomujú, že sa nachádzajú na streche parkovacieho domu či nákupného centra. A extenzívna vegetačná strecha je opakom intenzívnej strechy. Nazýva sa aj ľahkou zelenou strechou a jej cieľom je poskytnúť všetky výhody zelenej strechy rovnako, len s čo najmenším zaťažením strešnej konštrukcie – jej hrúbka môže byť iba desať centimetrov. Na takejto streche sú však zbytočné obavy z kosenia trávy či z polievania rastlín, pretože extenzívna zelená strecha je vysadená len trvalkami a rozchodníkmi, ktoré sú prakticky bezúdržbové.

Plochá zelená strecha

Plochá vegetačná strecha vo svojej konštrukčnej skladbe nie je zložitá. Od interiéru po hydroizolačnú vrstvu je jej skladba totožná s bežnou strechou. Len nad ňou je uložená drenážna a vodoakumulačná vrstva, ktorá sa stará o dostatok vlahy pre rastliny. Nasleduje zemný substrát, ktorý je vyživovacou vrstvou pre zeleň – v tejto vrstve zapúšťajú rastliny korene. Na substrát sa vysádza nenáročná a odolná nízka vegetácia. Výber vegetácie a jej zladenie s hrúbkou a s chemickým zložením substrátu je kľúčovým prvkom pre prosperitu rastlín. K navrhnutiu strešnej záhrady je dobré prizvať odborníka. Neodbornou realizáciou sa totiž môže stať, že rastliny vyschnú alebo sa vplyvom náletových bylín zelená strecha zmení na nepoznanie.

Šikmá zelená strecha

Napriek tomu, že väčšina zelených striech sú realizované ako ploché strechy, sklon strechy nie je obmedzením. Vegetačné strechy na tradičných škandinávskych domoch boli už v dávnej minulosti šikmé. Technicky je za plochú strechu považovaná strecha so sklonom do 5%. Pri šikmých strechách je vegetačné súvrstvie rovnaké, len v závislosti od sklonu strechy sa do substrátu vkladá zábrana proti zosuvu, aby bol substrát stabilizovaný. Zelená strecha môže byť na dom pridaná aj v rámci rekonštrukcie. Vtedy je hlavným kritériom statický posudok, ktorý musí potvrdiť, či je stavba, v stave nasýtenia substrátu vodou, schopná uniesť pridané zaťaženie.

Do mesta aj na vidiek

Zhusťovanie zástavby v mestách prináša so sebou viacero problémov. Jedným z nich je tzv. efekt tepelného ostrova – názov pochádza z anglického pojmu heat island effect. Ide o zvýšenie teploty v mestách, oproti oblastiam mimo miest, z dôvodu akumulácie tepla v stavebných materiáloch ako je betón, asfalt a podobne. Množstvo spevnených plôch tiež odvádza dažďovú vodu rýchlejšie a vo veľkom objeme, keďže voda nemá kde vsiaknuť. Vegetačné strechy s týmito javmi efektívne bojujú. Je dokázané, že už zmena 5% plochy striech z klasických na zelené, má významný vplyv na teplotu ovzdušia v mestách. Ďalšie neduhy miest, pri ktorých vegetačné strechy účinne pomáhajú, sú prašnosť, hlučnosť, vysoký podiel CO₂, SO₂ a CO. No zelené strechy prinášajú výhody hlavne svojim majiteľom domov. Vrstva substrátu chráni vnútro domov pred prehrievaním a teplotu vzduchu v interiéri dokáže znížiť až o dva či štyri stupne. Zelená strecha zároveň chráni hydroizoláciu pred pôsobením UV žiarenia a vďaka tomu dokáže predĺžiť životnosť strechy dvojnásobne až trojnásobne.

Hodnota strešných záhrad

Okrem ochrany strešnej konštrukcie a zníženia prehrievania domov, zelená strecha plní aj dôležitú zádržnú funkciu vody a ponúka veľký priestor pre biodiverzitu. Najmä v mestách strešné záhrady podstatne rozširujú životný priestor vtákom a hmyzu, čo je pri súčasnej urbanizácií veľmi dôležité. Extenzívne aj intenzívne zelené strechy zlepšujú životné prostredie a vracajú zeleň do miest, pričom zvyšujú aj estetickú hodnotu budov. Za relatívne malé navýšenie vstupnej investície ponúkajú množstvo výhod. Zo sociálneho hľadiska ponúka strešná záhrada možnosť tráviť voľný čas v exteriéri aj na takých miestach, ktoré by inak neboli vôbec využívané.