Drevodomy majú svoje čaro a množstvo výhod

Medzi ľuďmi často panuje mylná predstava, že drevodomy sú len provizórnou konštrukciou s nízkou trvanlivosťou. Drevené domy však rozhodne nepatria do minulosti a pýšia sa mnohými pozitívnymi vlastnosťami. Drevené konštrukcie nájdete dnes všade, stačí sa len pozrieť okolo seba.

Drevodomy, ktorých nosnú konštrukciu tvorí stĺpikový systém alebo prefabrikované panely, majú vlastnosti porovnateľné s budovami na silikátovej báze.

Drevo je obnoviteľná surovina a zatiaľ je ho dostatok. Prírodný reťazec dotvára bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a v neposlednom rade má drevo kultúrny a historický význam. Drevo je v stavebníctve všestranne použiteľná surovina. Využíva sa pri nosných i výplňových konštrukciách drevených stavieb, ale aj v prípade okien, dverí, zimných záhrad, drevených schodoch obkladoch a tiež v nábytkárstve.

Nedostatky aj prednosti drevených stavieb môžeme hodnotiť podľa súčasných stavebných a technických znalostí, ale aj vzhľadom na potreby a požiadavky bývania, ekonomické aspekty, energetickú náročnosť stavby či ochranu životného prostredia.

Aké sú výhody drevodomu?

Drevodomy majú nepochybne výhodu z ekologického aj energetického hľadiska. Tepelné technické požiadavky na obalovú konštrukciu budovy získavajú stále väčší význam s ohľadom na vznikajúce hygienické, ekologické, energetické i ekonomické problémy súčasnej výstavby. Významným dôvodom zlepšovania opatrení, ktoré znižujú potrebu tepla na vykurovanie a šetria energetické zdroje, je účinnejšie využitie energie s obmedzením produkcie emisie oxidu uhličitého v ovzduší.

Drevodomy majú štandardnú stenu tvorenú z dreveného nosného rámu s vloženou tepelnou izoláciou, ktorý je zvonku opláštený ďalšou vrstvou tepelnej izolácie s medzerou na odvetrávanie. Takýto spôsob zateplenia predstavuje ďalšiu výhodu drevodomov, vďaka ktorej sa dá zaistiť požadovaná alebo nadštandardná tepelná ochrana, čím sa zastaví ďalšie zvyšovanie investičných nákladov.