Dom z tehál je napriek rôznym novým stavebným materiálom stále stará dobrá klasika. Tehla je tradičný materiál, svojim prírodným zložením a dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami dokáže konkurovať aj moderným produktom, ktoré sú určené na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Tehla, ako produkt z prírodných zdrojov, s prírodou žije v symbióze. Je pravda, že ako nasiakavý materiál vodu prijme, ale na druhej strane aj rýchlo vyschne. Prirodzená pórovitosť zabezpečuje neobmedzený prestup vodných pár cez tehlový múr, čo pozitívne vplýva na vnútornú klímu v interiéri a súčasne vytvára zdravé podmienky pre život v ňom. Pálená tehla obsahuje minimálne množstvo vody, čím sa získava mimoriadna tvarová stálosť materiálu. Stavba si tak aj po rokoch zachováva tvar, čím sa riziko vzniku prasklín v omietke eliminuje na minimum. Navyše, procesom keramického vypálenia je tehla zbavená akýchkoľvek prejavov zmršťovania a rozťažnosti.

Suroviny v rovnováhe

Aj dnes je hlavnou stavebnou zložkou tehly hlina. Vďaka správnemu pomeru surovín a spôsobu ich spracovania si preto drží stabilné postavenie na trhu so stavebnými materiálmi. Ide o energeticky úsporný a ekologický produkt, ktorý je navyše aj veľmi trvácny a vytvára zdravé prostredie pre ľudí. Tehlu nenahlodá ani zub času. Tradične murované domy nestrácajú ani vekom na hodnote. Práve naopak, takéto nehnuteľnosti patria medzi najobľúbenejšie. A to je dôvod, prečo s klasickou tehlou projektanti a architekti stále počítajú a nachádzajú pre ňu uplatnenie aj v moderných bytových domoch.

Široká ponuka

Tehliarsky sortiment je prekvapivo široký. Základnou otázkou, pokiaľ ide o výber tehly je, či použiť brúsenú alebo nebrúsenú tehlu. Oba druhy sú kvalitné, rozdiel je len v spôsobe spájania blokov. Výhoda brúsenej tehly spočíva v tom, že vďaka špeciálnemu výbrusu umožňuje murovanie na veľmi tenkú ložnú škáru pomocou lepiacej peny, alebo pomocou špeciálnej malty na tenké škáry. Stavba tak rýchlo napreduje. Nebrúsená tehla predstavuje stavebnú klasiku v tej najhlbšej podstate. Jedná sa o stavebný materiál na tradičné murovanie s maltou. Systém murivo plus malta je generáciami overený spôsob výstavby. Životnosť takýchto stavieb je overená stáročiami. Na výstavbu obvodových stien sú určené tehly s hrúbkou 30 až 45 cm. Ak chcete dom aj zatepľovať, postačí menšia hrúbka muriva. Spolu so zateplením tak získate solídnu stenu primeranej hrúbky. Doplňujúcim produktom k obvodovým múrom sú keramické predpäté preklady. Na výstavbu vnútorných nosných stien sa odporúča použiť tehly s hrúbkou 20 – 25 cm, deliace priečky môžu byť aj užšie. Aj do vnútorných nosných stien možno umiestniť keramické preklady.