Dnes, keď sa začína meniť klíma, ľudia bývajúci v rodinných domoch uvažujú nad prvkami, ktoré im spríjemnia horúce letné dni nielen v interiéri, ale aj pobyt v exteriéri. A jedným z dobrých riešení tepelnej pohody v domácnosti i nového pobytového priestoru v príbytku je zelená strecha.

Čo si predstaviť pod pojmom zelená strecha? Zelená strecha je označovaná aj ako vegetačná strecha, strecha pokrytá vegetáciou. Rastliny, ktoré sa na strechy rodinných domov vysádzajú sú odolné voči poveternostným vplyvom, vydržia aj extrémy a nevyžadujú si náročnú údržbu. Jedná sa o rozchodníky, skalničky, suchomilné trávy a trvalky. Na rodinné domy sa inštalujú aj tzv. intenzívne zelené strechy, čo sú záhrady na strechách. Pokrývajú sa nimi terasy domov a na výsadbu sa používajú stromy, kry, trvalky a trávy, aké sa bežne vysádzajú v záhradách. Vďaka nim získava dom aj ďalší pobytový priestor.

Dôvody k inštalácii

V súčasnosti sa myslenie ľudí mení. Ľudia začínajú uvažovať nielen ekonomicky, ale aj ekologicky. Zelené strechy sú z tohto pohľadu win-win riešením. Šetria nielen náklady na prevádzku rodinného domu, ale prispievajú aj k zlepšeniu životného prostredia. Medzi hlavné benefity zelených striech patria úspory nákladov na klimatizovanie. Je všeobecne známe, že v nasledujúcich rokoch bude potreba chladenia interiéru v horúcich letných dňoch čím ďalej, tým viac narastať. Výskumy ukazujú, že zelené strechy dokážu usporiť až 70 % energie na chladenie rodinného domu. Teplota v interiéri je v prípade inštalácie zelenej strechy nižšia o 2 až 4 stupne. A naopak, v zimnom období zelená strecha zabráni stratám tepla z domu. Výška úspory nákladov závisí od konštrukcie rodinného domu a tiež od lokality, v ktorej sa nachádza.

Pomôžme prírode

Prehrievanie okolitého prostredia, prívalové dažde a strata biodiverzity sú v poslednom období často diskutované témy. Snažíme sa nájsť riešenia, ako prírode a obyvateľom miest pomôcť, aby sa im bývalo príjemnejšie, aby nepociťovali tak výrazne negatívne dopady zmeny klímy. Zelené strechy sú schopné zadržiavať veľké množstvo dažďovej vody, ktorá nezmyselne odteká kanalizáciou preč. Zadržiavaním dažďovej vody pri prívalových dažďoch je možné eliminovať časť škôd, ku ktorým dochádza čím ďalej tým častejšie. Pestrofarebné kvitnúce zelené strechy priťahujú hmyz a opeľovačov, ktorí sú v záhrade užitočnými pomocníkmi. Tento účel najlepšie plnia tzv. biodiverzné vegetačné strechy, ktoré sa snažia čo najviac pripodobniť podmienky v prírode. Používajú sa rôzne prvky – kmene stromov, kamene, napájadlá či hmyzie domčeky. Záhradné domčeky, altánky či dokonca aj psie búdy je tiež možné skrášliť zelenou strechou. Vytvoria príjemnú mikroklímu a pohľad na ne je oveľa krajší, než na lepenku či plech.

Plánovanie stavby

Zelenú strechu je možné inštalovať na ploché i šikmé strechy. Ak sa práve nachádzate vo fáze výstavby, je to ideálny čas, kedy je vhodné začať plánovať aj zelenú strechu. V tomto štádiu je možné lepšie naplánovať všetky technické prvky, aby sa po ukončení stavby nemuselo nič upravovať. To ušetrí nemalé finančné prostriedky. Technické detaily je dobré konzultovať s odborníkmi na vegetačné strechy, ktorí poskytnú potrebné informácie. Ak už máte dom postavený a následne chcete realizovať zeleň na streche, na to je potrebné preveriť statické limity strešnej konštrukcie. Ľahká extenzívna strecha, ktorú pokrývajú pestrofarebné rozchodníky váži v nasýtenom stave zhruba 110 až 120 kilogramov na meter štvorcový. Pri statických parametroch strechy treba však myslieť aj na váhu snehu, ktorá sa tiež započítava do celkovej nosnosti. Údaje o statike nájdete v projektovej dokumentácii domu, alebo o statický posudok požiadajte odborníka. V prípade, ak má strecha vysokú nosnosť, je možné použiť aj odľahčené materiály. Pred zazelenením strechy je potrebné preveriť aj kvalitu hydroizolácie, ktorá nemôže vykazovať netesnosti a tiež je potrebné posúdiť jej životnosť. Branislav Siklienka