So sprevádzkovaním bazéna môžete začať keď sa nočné teploty vzduchu už nedostávajú pod bod mrazu a teplota vody je medzi 10 – 15°C. K správnej príprave je potrebné urobiť toto:

1. Začnite čistením

2. Zapojte filtráciu a solárny ohrev

3. Doplňte vodu a filtrujte

4. Upravte tvrdosť vody

5. Pridajte chlór

6. Prejdite na bežnú prevádzku