Jubilejný dobročinný Ples v opere opäť potvrdil svoj významný charitatívny rozmer. Vďaka príspevkom vzácnych hostí sa podarilo dosiahnuť rekordný výťažok v hodnote 270 710 eur, ktorý v plnej výške poputuje na naplnenie dobročinného poslania. Tým je aj v tomto roku podpora inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Dobročinný Ples v opere už jedenásť rokov prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti. Počas tohto obdobia si vybudoval postavenie jedného z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku. Štedrosť hostí a ich ochota pomáhať spojená so záujmom o dobročinné poslanie každým rokom stúpa, čoho dôkazom je aj výška výťažku, ktorá v rámci 20. ročníka tohto podujatia dosiahla rekordnú hodnotu 270 710 eur.

„Som úprimne potešený, že Ples v opere si už 20 rokov zachováva priazeň vzácnych hostí, ktorí sa stotožňujú s jeho charitatívnym rozmerom a každý rok prispievajú k naplneniu jeho dobročinného zámeru. Som presvedčený o tom, že jednotlivci aj veľké spoločnosti by mali podať pomocnú ruku tam, kde je to potrebné, pokiaľ je to v ich možnostiach a využiť svoj potenciál na upozornenie na pálčivé celospoločenské témy,“ vyjadril sa Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko, ktorá je zároveň hostiteľom dobročinného Plesu v opere počas jeho 20-ročnej histórie.

„Chcel by som sa poďakovať práve hosťom Plesu v opere, ktorí svojou štedrosťou každoročne prispievajú k tomu, aby sme s našimi partnerskými organizáciami mohli prispieť k riešeniu pálčivých celospoločenských problémov na Slovensku a takisto chcem poďakovať všetkým partnerským organizáciám, s ktorými sme mali tú česť počas uplynulých rokov spolupracovať. Samozrejme medzi nimi práve Nadácii pre deti Slovenska, s ktorou spolupracujeme už tretí rok a spoločne sa tešíme z úžasných výsledkov, ktoré táto spolupráca prináša,“ dodal Pavol Lančarič.

Výťažok z 20. ročníka dobročinného Plesu v opere v plnej výške využije mimovládna nezisková organizácia Nadácia pre deti Slovenska na ďalší rozvoj programu, ktorý prispieva k zlepšeniu a rozšíreniu možností vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. „Sme veľmi milo prekvapení zo sumy výťažku, ktorý sa podarilo v tomto roku vyzbierať. Ďakujeme Plesu v opere a predovšetkým hosťom a podporovateľom za ich štedrosť a záujem, ktorú problematike inkluzívneho vzdelávania prejavujú už tretí rok. Sme nesmierne potešení, že táto téma rezonuje v spoločnosti a opätovne našla u hostí Plesu v opere tak veľkú odozvu,“ povedal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska. „Vďaka vyzbieraným financiám budeme môcť pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska rozšíriť úspešný program na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? aj na materské školy a zároveň zabezpečiť jeho udržateľnosť aj do ďalších školských rokov. Cieľom je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu,“ doplnil Ondrej Gallo.

POTREBA DLHODOBEJ PODPORY

Dobročinný Ples v opere prispel za uplynulé dva roky na podporu inkluzívneho vzdelávania dovedna sumou viac ako pol milióna eur. Potrebu dlhodobej podpory vysvetľuje Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere: „Inkluzívne vzdelávanie na slovenských školách je naozaj komplexný problém, ktorého riešenie si vyžaduje mimo iného dobrú vôľu, trpezlivosť a čas. Ukazuje sa, že jedným z predpokladov zásadnej zmeny v tejto oblasti je dlhodobá a systematická podpora. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska pokračovať aj tretí rok. Veľkým impulzom bolo pre nás zistenie, že problematika inkluzívneho vzdelávania sa vo veľkej miere dotýka aj materských škôl, keď len 23 % z nich je pripravených na prácu s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Je pritom nesmierne dôležité, aby bola výchovno-vzdelávacia podpora poskytovaná práve týmto deťom čo najskôr. Inklúzia je beh na dlhé trate a záleží nám na tom, aby bola podpora pre školy, pedagógov a v neposlednom rade aj rodičov zabezpečená aj do budúcnosti.“

Charitatívny rozmer tohto podujatia má svojich podporovateľov aj v radoch mnohých známych osobností. Medzi ne patrí aj zjazdová lyžiarka, najúspešnejšia paralympionička v histórii Slovenka, Henrieta Farkašová. Tá sa tento rok ujala aj symbolického úderu na gong a problematika inkluzívneho vzdelávania je jej veľmi blízka. ,,Myslím si, že je veľmi dôležité, aby spoločnosť vedela prijať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením a aj deti vedeli akceptovať iných a podporovať ich. Je veľmi dôležité nevnímať tú inakosť ako niečo zlé, ale ako niečo hodnotné, čo ich môže obohatiť, aby sa mohli vzájomne ťahať, povzbudzovať a obohacovať,“ hovorí športovkyňa.

zľava

Eva Kováčová, riaditeľka Ligy proti rakovine, členka Čestného plesového výboru

Eva Blahová, profesorka operného spevu, členka Čestného plesového výboru

Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska

Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere

Henrieta Farkašová, zjazdová lyžiarka, najlepšia paralympionička sveta za rok 2019

Pavol Lančarič, predseda Dozornej rady spoločnosti Orange Slovensko, zástupca hostiteľa dobročinného Plesu v opere

Zdroj fotografie: Ples v opere