Reklama

Vydavateľ: MEDIA/JUVEN, s.r.o.
Periodicita: 6 x ročne
Formát: po oreze 210 x 280 mm
Počet strán: 80 a viac
Náklad: 23 000 ks výtlačkov
Farebnosť: plná farba 4 + 4
Papier: obálka: 200g NK
vnútorné strany: LVC 80 g ligno plus
Cena výtlačku: 1,50 EUR
Spôsob distribúcie: PrnS, Mediaprint-Kapa a lokálni distributéri, súkromní predajcovia, Slovenská pošta, a.s.
Tlač: ofset
Väzba: V2
Grafické spracovanie:
Technické parametre pre inzerciu:
2/1:420×280 mm + 5 mm spadávka. Orezové značky odsadené na 5 mm.
1/1:210×280 mm + 5 mm spadávka. Orezové značky odsadené na 5 mm.
2/3: 144×280 mm + 5 mm spadávka. Orezové značky odsadené na 5 mm.
1/2:103×280 mm + 5 mm spadávka. Orezové značky odsadené na 5 mm.
210×138 mm + 5 mm spadávka. Orezové značky odsadené na 5 mm.
1/3:72×280 mm + 5 mm spadávka. Orezové značky odsadené na 5 mm.
210×95 mm + 5 mm spadávka. Orezové značky odsadené na 5 mm.
1/4: 103×138 mm + 5 mm spadávka. Orezové značky odsadené na 5 mm.
Podklady:
hotové: PDF v tlačovej kvalite (300 dpi, cmyk)
v elektronickej forme:
obrázky: formát .tif, .psd, jpg (s vysokým rozlíšením min. 254dpi)
loga a pisma (krivkované objekty):
– formát .ai
– formát CDR (verzia 10 a nižšia)
zalomenia (zalomené texty), textové súbory:
– formát .qxd (QuarkXpress ver.7.3), .ai
– formát .ind (Adobe Indesign CS6 a nižšia), .ai
– formát .doc, .docx
Všetky uvedené súbory je možné poslať aj e-mailom – kovacikova.zuzana@juven.sk

Close