prístrešok

Prístrešok pre auto je spoľahlivým riešením, ak nemáte kde schovať svojho štvornohého tátoša. Poskytuje dokonalé útočisko pre vozidlá a jeho realizácia je rýchla a pomerne lacná.

Zastrešené státie v podobe prístreška je častým javom pri rodinných domoch pre občasné zaparkovanie auta, ale aj ako trvalé státie pre druhý automobil v rodine alebo ako stanovisko pre vozidlo hostí. Prístrešky pre autá však skvelo poslúžia aj pri víkendových chalupách, chatách a v záhradách. Ochráni ho nielen pred prudkými lejakmi a krúpami, ale aj pred UV žiarením, ktoré dlhodobo poškodzuje povrch auta.

Hliník alebo drevo?

Prístrešok si nevyžaduje rozsiahly zásah do okolia domu a je možné využiť ho nielen na parkovanie, ale aj ako úložný priestor. Na trhu je dnes mnoho hotových konštrukcií drevených či hliníkových, ktoré nie sú náročné na samotnú montáž. Hliník má dobrú odolnosť voči všetkým klimatickým podmienkam. Drevený prístrešok dokáže rovnako ochrániť vozidlo pred nepriaznivými vplyvmi počasia, aby však dlho vydržal, musí byť opatrený vhodnou povrchovou úpravou. Cenovo najdostupnejším variantom „domu pre auto“ sú plachtové prístrešky.

Výber miesta

Pred samotnou montážou prístreška si dobre premyslite, či máte pre neho dostatok miesta. Podstatnou otázkou je aj to, pre koľko vozidiel ho budete budovať. Štandardná dĺžka prístreška pre jedno auto je 5 m, šírka 3 m a výška 2,8 m. Vždy je dobré myslieť na rezervu, ktorá by mala byť približne 1 m do dĺžky i šírky. Pod prístreškom tak budete môcť uskladniť bicykle, kosačku a iné náradie. Zabúdať by ste nemali ani na príjazdovú cestu, ktorá by mala byť ľahko prístupná. Pri parkovaní, a najmä cúvaní, určite oceníte, ak sa nebudete musieť predierať stiesneným priestorom.

Na toto nezabudnite!

Myslieť by ste mali aj na ohlásenie stavby a stavebné povolenie. V prípade rozsiahlejších stavieb nad 25 m2 sa tejto povinnosti nevyhnete. Spravidla platí, že povolenie na prístrešok dostanete jednoduchšie ako napríklad na výstavbu garáže. Ak prístrešok akokoľvek zasahuje susedný pozemok, nezabudnite susedov oboznámiť s vašim zámerom. Predídete tak zbytočným konfliktom v budúcnosti. Niekomu môže prekážať aj tieň, ktorý bude zacláňať časť pozemku, záhradu alebo nebodaj susedný dom.

Ako si poradiť s jednoduchým prístreškom?

Vymerajte pôdorys a vyznačte miesta, v ktorých vykopete jamy na štyri základové pätky. Betónové pätky by mali siahať do nemrznúcej hĺbky, teda minimálne do 60 cm pod zemou. Tým zabezpečíte, že stavba bude stabilná aj v zimných mesiacoch. Na dno vykopaných jám nasypte menšiu vrstvu štrku a zalejte ju betónom, do ktorého umiestnite oceľové kotviace prvky. Na ne neskôr nasuniete nosné stĺpy. Rozmiestneniu kotiev venujte veľkú pozornosť, starostlivo vymerajte ich umiestnenie a za xujte, aby nestratili svoju polohu. Počkajte 4-5 dní, kým betón poriadne vyschne, až potom pokračujte v stavbe prístrešku.

V blízkosti miesta, kde bude prístrešok stáť, si zostavte predný a zadný rám. Pred samotnou montážou rámov vyvŕtajte do jednotlivých stĺpov otvor na kotviace prvky umiestnené v pätkách. Dbajte na to, aby boli zadné stĺpy minimálne o 10 centimetrov nižšie ako predné, aby ste zachovali dostatočný spád strechy prístreška. Rámy pozostávajú z dvoch stĺpov, dvoch vzpier a jednej väznice. Väznice pripevnite na hornú časť stĺpov. Medzi väznicu a stĺp vložte vzperu. Každé spojenie navzájom zaistite vždy minimálne na dvoch miestach z oboch strán. Nezabúdajte na prácu s vodováhou, pretože stĺpy s väznicou musia zvierať 90° uhol.

Rámy postavte na kotviace prvky v pätkách a priskrutkujte ich. Na vztýčené rámy umiestnite okrajové krokvy, ktoré spoja predný rám so zadným a pripevnite ich k väzniciam. Medzi takto nasadené okrajové krokvy a stĺpy vložte vzpery. Zaistite ich na dvoch miestach z každej strany. Ak vzpery presne zapadli, zostáva len skontrolovať, či sú väznice vodorovné. V prípade, že nezistíte žiadnu odchýlku, môžete na väznice pripevniť ostatné krokvy. Dbajte na to, aby boli medzi nimi rovnaké vzdialenosti.