Pri stavbe nízkoenergetických domov platí zásada – dostať čo najväčší objem do čo najmenšieho obalu. Jednoduchý tvar však neznamená, že tieto domy musia vyzerať nudne a boli všetky skoro rovnaké.

Čím je tvar domu jednoduchší, tým menšia je plocha obvodových konštrukcií, ktoré sa ochladzujú a tým menej energie treba na vykurovanie. Faktor tvaru pri stavbe nízkoenergetických domov však našťastie mnohí architekti nevnímajú ako obmedzenie, ale ako výzvu, a domy, ktoré navrhujú sú nielen úsporné a funkčné, ale aj estetické.

Musí sa prispôsobiť

Vnútorná dispozícia nízkoenergetického domu sa musí prispôsobiť orientácii domu na svetové strany. Obytné priestory by mali dostať cez okná čo najviac slnečného svitu a preto by mali byť orientované na juh, juhovýchod alebo juhozápad. Pri takejto orientácii cítiť prehrievanie interiéru slnečným svetlom aj pri nízkych teplotách. Treba si však uvedomiť, že pozemok by mal z tej strany poskytovať dostatok súkromia a nemal by byť tienený lesom alebo okolitými domami.

Ani veľké, ani malé

Obslužné priestory (chodba, schodisko, WC, kuchyňa) by mali byť otočené na sever a tvoriť akúsi bariéru proti chladu. U týchto priestorov je veľmi dôležitý správny návrh veľkosti okenných priestorov. Priveľké otvory otočené na sever zvyšujú tepelné straty a malé zasa nedodajú potrebné teplo a svetlo.

Radšej rovná

Pre vzhľad domu je rozhodujúci aj tvar strechy. Ten ovplyvňuje spotrebu tepla, takže pri návrhu úsporného domu sa usilujeme minimalizovať ochladzované plochy strechy. Z tohto hľadiska sú najvhodnejšie ploché a pultové strechy. Znížiť spotrebu tepla pomôže aj podstrešný priestor šikmých striech.

Žiadne výklenky

Dom by mal mať kompaktný tvar. Každé zalomenie fasády, balkóny, vikiere či vežičky zväčšujú vonkajšiu plochu obvodového plášťa a zvyšujú straty. .Navýšenie plochy sa potom vždy musí kompenzovať väčšou vrstvou tepelnej izolácie. V prípade kompaktného rodinného domu možno dosiahnuť pomer plochy a objemu s hodnotou 0,7. Táto hodnota je dobrým predpokladom na dosiahnutie hraničnej mernej potreby energie na vykurovanie približne 50 kWh/m2..