Sem tam prekáža nejaký trám, niekde sa strop príliš zvažuje… Podkrovie je na bývanie trochu problémový priestor, napriek tomu ho mnohí ľudia milujú. Poskytuje totiž veľa kreatívnych riešení.

Podkrovie ako obytná plocha sa čoraz viac teší obľube.Vie poskytnúť nielen atraktívnu obytnú plochu so šikmými stropmi a výhľadom na okolie, ale aj zaujímavé interiérové riešenia.

Nie každá strecha je vhodná

Tvarovo najvhodnejšou konštrukciou strechy na výstavbu podkrovia sú sedlové. Majú jednoduchý tvar, šikmé a zvislé štítové steny, kde sa dá maximálne využiť priestor. Vhodným typom sú aj manzardové strechy (lomené sedlové strechy) pod ktorými je dostatočná svetlá výška. Pod valbovými resp. stanovými strechami bez štítových stien je využiteľnosť priestoru veľmi malá.

Z nutného pekné
Tvar konštrukcie strechy vplýva na riešenie podkrovného priestoru. Stĺpy konštrukcie síce obmedzujú priestor využitia podkrovia, môžu ho však esteticky dotvarovať. Klieštiny zasa môžu byť náhradou za stropné trámy. Avšak konštrukcia nosného stropu i podlahy v podkroví musí byť vždy  riešená samostatne!

Plochy izieb musia byť väčšie

Podkrovný priestor predstavuje ideálne miesto pre obývačky, detské izby i spálne, ale  ani tu by sa nemalo zabúdať na vhodnú orientáciu na svetové strany a minimálne požadované plochy pre jednotlivé typy miestností. Skosené steny a stropy zvyšujú nároky na priestor a preto je vhodné plochy podkrovných miestností mierne zväčšiť.

Nábytok  na mieru

Pokiaľ plánujete bývať v podkroví, musíte vziať do úvahy jeho atypické priestory a rozmery. Nie každý nábytok sa dá totiž umiestniť pod šikmú strechu. Často nezostáva iné riešenie, ako si nábytok nechať vyrobiť na mieru. Bude vás to stáť o niečo viac, bude však presne podľa vašich predstáv a dispozície podkrovia.

Miesto pre okná

Pri rekonštrukcii podkrovia sa môže stať, že niektoré krokvy je nutné na istom úseku odstrániť, aby bolo možné osadiť strešné okno. To isté sa týka krokiev v mieste komína. Tento problém treba vyriešiť výmenou krokvy. Predmetná časť krokvy sa odstráni a vytvorí sa nový rám, ktorý prenesie zaťaženie na susedné postranné krokvy.

Svetlo v podkroví
Podľa stavebného zákona by mala byť aspoň 10 %  plochy miestnosti osvetlená denným svetlom. Presvetlenie podkrovných priestorov je možné cez strešné okná, vikiere, okná na priečelí či zasklené ateliérové priečelie. Okná by mali byť umiestnená tak, aby  umožnili priamy kontakt s exteriérom, či už bude sedieť alebo stáť.

Línia radí/citát

V detských izbách je dôležité, aby okno nebolo príliš vysoko a dieťa malo priamy kontakt s  exteriérom.

Aby nebolo horúco

Nevýhodou podkrovia je vysoká teplota najmä v lete. Keď sa strecha rozpáli, podkrovné priestory sú niekedy až neznesiteľne horúce. Tento problém má však svoje riešenie. Príjemnú klímu vám pomôžu získať interiérové a exteriérové rolety, žalúzie i markízy, ktoré zabraňujú priamemu dopadu slnečných lúčov na sklo a tým účinne zabraňujú prehriatiu priestoru pod ním.

Roseniu sa dá predísť
V zime sa zasa môže vyskytnúť iný problém – rosenie okien. Dá sa však tomu predísť umiestnením výhrevného telesa priamo pod okno. Samozrejme, kondenzácia závisí aj od toho, či máte kvalitné okná, ktoré jej dokážu zabrániť.

Cirkulácia vzduchu

Dôležitou podmienkou príjemnej a zdravej klímy v podkroví je prirodzené prúdenie vzduchu. Aj pri zatvorených oknách by mala byť zbezpečená prirodzená výmena vzduchu. Na to slúži systém stálych vetracích mriežok a kanálikov, ktoré dovnútra vpustia optimálne množstvo čerstvého vzduchu.

V bytovkách len so súhlasom

Vybudovanie podkrovia v novostavbe nie je problém, pretože je súčasťou projektu. Ak si však chcete vybudovať podkrovný byt pod strechou bytového domu, pokiaľ nie ste jeho jediným majiteľom, budete potrebovať 100 % súhlas všetkých majiteľov domu. Podkrovia sa často budujú aj na rodinných domoch, potomkovia tak pri vysokých cenách nehnuteľností ušetria značnú časť financií.

Pozor na predpisy

  • V miestach úkosu musí byť v bytových domoch najmenšia výška 1,3 m  (v rodinných domoch sa iba odporúča).
  • Podkrovný priestor, ktorý je nižší ako spomínaná výška, sa do podlahovej plochy nezapočítava a netreba zaň platiť daň obecnému úradu.
  • Objem vzduchu  musí byť v miestnosti na spanie pre jednú osobu 20 m³ a pre dve 31 m³.
  • Do podkrovia je požadované schodisko so šírkou minimálne 0,9 m medzi zábradliami.

Výhody podkrovia

  • výborný výhľad na okolie
  • využitie priestoru
  • atypické interiérové riešenia
  • netreba kupovať pozemok

Pripravila: Ružena Škulecová, Foto: Shutterstock