pic
pic
6/2016
pic pic pic pic pic pic pic pic
Objednávka predplatného časopisu Linia

 

Možnosti predplatného:

LINIA – 6 čísiel len za 9,00 €
LINIA Moderné bývanie + Harmonia s 15% zľavou – 12 čísiel len za 15,30 €

 


  Predplatné
 

 

Osoba

 
   
  Forma úhrady
 
   
  Platca
Firma
**
Titul
Meno
**
Priezvisko
**
Ulica **
PSČ **
Obec **
Telefón
E-mail
IČO **
DIČ **
IČ DPH
Číslo účtu **
   
  Odberateľ
(vypĺňa sa iba v prípade, ak sa nezhoduje s adresou platcu)
Firma
Titul
Meno
Priezvisko
Ulica
PSČ
Obec
   
   
   
Poznámka
** povinné údaje  
 

Pri platbe bankovým prevodom uhraďte prosím cenu zvoleného predplatného na číslo účtu IBAN: SK97 0200 0000 0023 5796 6157.

 

Ponuka platí pre SR. Vyplnením objednávky a úhradou predplatného dávate súhlas na zaradenie vašich osobných údajov do databázy predplatiteľov spoločnosti MEDIA/JUVEN, spol. s r.o., s. r. o., a ich spracovanie v zmysle zákona číslo 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov.


Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK97 0200 0000 0023 5796 6157

Dalšie možnosti ako si objednať predplatné:
- Predplaťte si časopis LINIA na pol roka za cenu 5,80 € alebo na rok za cenu 11,60 €. Pošlite SMS na číslo 8877 v tvare: LINIA (medzera) POLROK (medzera) meno, priezvisko, adresa doručenia alebo LINIA (medzera) ROK (medzera) meno, priezvisko, adresa doručenia. V cene predplatného je zahrnuté aj technické zabezpečenie služby.
- Pošlite svoju objednávku mailom na predplatne@juven.sk alebo kovacikova.zuzana@juven.sk Do objednávky uvedte svoje meno a doručovaciu adresu.
- Zavolajte a nadiktujte svoje osobné údaje a doručovaciu adresu na tel. číslo 032/744 06 74.


Vchodové dvere
www.harm.sk
www.linia.sk/new/
www.beneva.sk

 

pic pic pic
pic